ยินดีต้อนรับสู่เอ็กซ์เทอม(Xterm) – หน่วยป้องกันปลวกรอบทิศของคุณ

เอ็กซ์เทอม(Xterm) การป้องกันการแพร่กระจายของปลวกที่ได้รับการไว้วางใจว่าเป็นวิธีที่ไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบสถานีเหยื่อบนดิน (AG Bait Station) และระบบสถานีเหยื่อใต้ดิน (IG Bait Station) ปลวกจะติดกับดัก และจะถูกกำจัดทั้งรัง โดยที่ไม่ต้องเจาะเข้าไปในโครงสร้างอาคาร ในขณะที่ วาซารี 10 เอฟ แอล (Wazary 10FL) สารฆ่าปลวกของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และไร้กลิ่นรบกวน ซึ่งสารนี้ได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมแห่งชาติแห่งสิงคโปร์ (NEA) ให้ใช้ในพื้นที่ใกล้แหล่งน้ำ

WordPress Video Lightbox